Чрез използването на този уебсайт се съгласявате с употребата на „бисквитки“ (cookies), за да Ви предложим рекламно съдържание, отговарящо на интересите Ви, за да съберем статистически данни и информация, която се споделя на социалните мрежи. За да научите повече за „бисквитките“ (cookies), кликнете тук.

×

Общи условия

Бисквитка (cookies)

1) Какво е бисквитка (cookies)?

„Бисквитка“ (или cookie) е малък като размер текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър, таблет или мобилно устройство, когато използвате интернет, вкл. уебсайтове на Л'Ореал.

Ние използваме бисквитки (cookies) на нашите уебсайтове, за да направим използването им по-приятно и за да подобрим функционалността им, напр., за да разпознаем следващото Ви посещение на сайта и да Ви предложим съдържание, което да отговаря на Вашите интереси. Използваме тези файлове за статистически данни, както и за да определим как сте намерили уебсайта ни.

2) Какви бисквитки (cookies) използваме?

В зависимост от устройството Ви, настройваме бисквитки (cookies), за:

  • Идеинтифициране на потребителя и навиците му за сърфиране в сайта
  • Предпазване от нелегални онлайн практики (измама и т.н.)
  • Предлагане на специфично съдържание на потребителите
  • Предоставяне на свързано с навиците и интересите на потребителя рекламно съдържание

3) Как да контролирам използването на „бисквитки“?

Вие може да контролирате и/или заличавате „бисквитки“ (cookies) по свое собствено желание. Това става чрез настройките на повечето браузъри, за което обикновено е предвидено специално меню. Ето как да стигнете до него за повечето водещи браузъри:

4) Дали одобряваме бисквитки (cookies) от други сайтове?

Бисквитки (cookies) от други сайтове може да бъдат запазени на устройството Ви, за да персонализират и/или подобрят съдържанието (вкл. рекламно), което може да Ви бъде предоставено, докато използвате уебсайта. В зависимост от поддръжката, няколко видове „бисквитки“ (cookies) от други уебсайтове може да бъдат запазени, вкл.:

  • Съдържание от социални мрежи: може да публикуваме съдържание от социални мрежи, което да е свързано с поддръжката на социалните ни мрежи. Може да прочетете за политиката относно „бисквитки“ (cookies) на тези мрежи.
  • Flash: Flash „бисквитки“ (cookies) са файлове, които се запазват от тази програма. Програмата често е настроена като продължение на браузъра, за да показва динамични обекти, напр. анимирани графики или видео честоти. В тази връзка Flash „бисквитки“ (cookies) може да се инсталират при употребата на тази програма. Може да прочетете за политиката относно „бисквитки“ (cookies) на www.adobe.com.

5) Добавяме ли „бисквитки“ (cookies) в поддръжката на други уебсайтове?

Може да добавим нашите „бисквитки“ (cookies) на уебсайтовете на наши партньори, които рекламират нашите марки и/или продукти. Тези „бисквитки“ (cookies)се използват, за да Ви представят подходящо съдържание, отговарящо на интересите Ви и за да оценят представянето на нашето съдържание (вкл. рекламно).

6. Кои „бисквитки“ (cookies) са поставени на този уебсайт

От 01.01.2014* следните „бисквитки“ (cookies) се използват на уебсайта:
* имената на „бисквитките“ (cookies) се обновяват веднъж годишно, на първи януари.

„Identity“
Статус: работещ
Цел: Функционалност (задължително)
Описание: Идентификация на посетителя, когато влезе на сайта

„Google Analytics“
Статус: работещ
Цел: Посещения и употреба на уебсайта
Описание: Резултати (опционално)

„Addthis.com“
Статус: работещ
Цел: Връзки със социални мрежи
Описание: Social Plugins (опционално)

„Doubleclick.net“
Статус: работещ
Цел: Оценка на рекламирането
Описание: Рекламиране (опционално)

Cookie „basket of products“
Статус: неработещ
Цел: Създаване на поръчка
Описание: Поръчка от сайта (задължително)

Ако кликнете на „отказвам“, може да откажете инсталацията на въпросните „бисквитки“ (cookies) на устройството Ви. Все пак, функциите на „бисквитките“ (cookies), които са обозначени като задължителни, не може да бъде прекратена, защото е условие за използване на уебсайта.

Напомняме Ви, че може да отмените „бисквитките“ (cookies) чрез интернет браузъра, включително тези, които са необходими за доброто функциониране на уебсайта ни.

Съгласен съм с използването на „бисквитки“ (cookies) от този уебсайт

Отказвам използването на „бисквитки“ (cookies) от този уебсайт

Термини и определения

Л’Ореал България ЕООД е юридическо лице, учредено съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление - гр. София - 1407, район „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” № 55, комплекс ЕКСПО 2000, ЕИК 175041752.

Уебсайт е Интернет порталът на Л’Ореал, достъпен на адрес www.lorealparisbulgaria.com

Потребител е всяко лице, което ползва която и да е от предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси, включително и регистрираните потребители.

Регистрирани потребители са потребителите, регистрирали се във ВИП Клуб.

ВИП клуб е съвкупност от регистрирали се Потребители на Уебсайта, които имат възможността да получат индивидуализиран съвет в зависимост от посочените данни.

Нюзлетър е рекламно или друго съобщение, предоставящо информация за продуктите на Л’Ореал, изпратено по електронен път или по друг начин до потребителите, регистрирани на уебсайта.

Условията са означава описаните по-долу общи условия за ползване на Уебсайта.

Общи условия

1. Условията уреждат отношенията между Л’Ореал и нерегистрираните потребители от момента на зареждане на страницата до преустановяването на ползването на съдържанието й, а за регистрираните потребители за цялото време на регистрацията. Потребителите са длъжни да се запознаят с Условията и се задължават да ги спазват.

Участие във ВИП клуб

2. За достъп и участие във ВИП клубът е необходимо Потребителят да е пълнолетен и да има работещ електронен адрес. В случай че е непълнолетен, за достъп и участие потребителят следва да има предварителното разрешение на родителите си или попечители.

3. За участие във ВИП клуба на Л’Ореал е необходима предварителна регистрация, която се извършва чрез попълването на определена за това форма на Уебсайта. Потребителят се съгласява доброволно да попълни формата, като предоставя вярна, пълна и точна информация. С регистрирането си потребителят изрично заявява, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се съгласява да ги спазва. В случай че Потребителят не предостави вярна, пълна или точна информация, Л’Ореал може да откаже регистрацията на потребителя във ВИП клуба.

4. При регистрацията Потребителите въвеждат потребителско име и парола, която да използват при последващи влизания. Лична отговорност на Потребителите е да съхраняват потребителското си име и кодове така, че да не бъдат използвани против тяхната воля. Л’Ореал си запазва правото да ограничи възможните опити за въвеждане на потребителско име и парола, като може да блокира достъпа след определен брой грешни въвеждания. С това се цели защита на евентуално незаконно или нежелано от Потребителя използване на регистрацията му.

Защита на личните данни

5. При регистрацията си във ВИП клуба Потребителят предоставя лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Потребителят изрично се съгласява да предостави правото на Л’Ореал да администрира тези данни за целите на индивидуализиране на потребностите на Потребителите, предоставяне на индивидуализирани съвети, изпращане на Нюзлетъри и други цели, свързани с търговската дейност на Л’Ореал.

6. Л’Ореал съхранява данните на защитени носители съобразно приети вътрешни правила. Данните се съхраняват само докато регистрацията е активна. В случай че Потребителят желае да прекрати участието си във ВИП клуба, той има възможност по всяко време да изтрие регистрацията си. Потребителите имат също така достъп до личните си данни, предоставени с регистрацията, като имат възможността да редактират профила си.

7. Личните данни се използват само за целите, описани в Условията. Имайки предвид, че Л’Ореал България е част от групата на Л’Ореал Париж, личните данни, предоставени чрез Уебсайта, биха могли да бъдат предоставени и на Л’Ореал Париж. При регистрирането си в клуб ВИП потребителят дава изричното си съгласие за това. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното съгласие на Потребителите.

Интелектуална собственост

8. Този Уебсайт, включително (но не само) текстовете, съдържанието, софтуерът, видеото, музиката, звуците, графиките, илюстрациите, художествените оформления, имената, логата, марките, марките за услуги и други материали („Съдържанието”) са обект на авторско право, индустриална собственост и/или друг вид право на собственост. Съдържанието обхваща както собствено съдържание или съдържание, контролирано от Л’Ореал, така и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за използване на Л’Ореал. Всички отделни статии, сведения и други елементи, изграждащи Уебсайта, може да са обект на авторски право.

9. Забранено е използването на марки или търговските наименования на Л’Ореал без изричното предварително писмено съгласие на Л’Ореал, като Потребителят е наясно, че не притежавате права по отношение на която и да е марка или наименование от тях.

10. Потребителят приема да известява Л’Ореал писмено незабавно при узнаване за непозволен достъп или непозволено използване на Уебсайта от която и да е трета страна или узнаване за каквато и да претенция, че този Уебсайт или неговото съдържание нарушава авторски прави, права върху марки или други договорни, законови или общностни права на която и да е трета страна.

11. Както се споменава по-горе, при използването на Уебсайта Потребителят може да има достъп до съдържание, което е обект на интелектуалната собственост на Л’Ореал или на други лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Уебсайта.

Отговорност

12. Потребителите отговорят лично за хардуерните и софтуерните си познания, които им позволяват да използват Уебсайта пълноценно.

13. Л’Ореал не може да гарантира за сигурността, достъпността и целостта на предаваните по електронен път данни. Л’Ореал не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, забавяния, загуби, щети /в случай на вируси/, повреда на телефонни линии, на компютърни системи, върху които Л’Ореал няма контрол. Л’Ореал не носи отговорност и при щети, нанесени в вследствие на злонамерени действия срещу Уебсайта, както и в случай на вреди, причинени от запис или изтриване на информация върху или от сървърите на хостващото дружество. Л’Ореал не носи отговорност за щети, нанесени на трети лица в вследствие на записи, направени от Потребители, регистрирали се във ВИП клуба.

14. Л’Ореал изрично заявява, че съветите, предоставяни чрез Уебсайта, не представляват медицинска консултация и следва да се използват само с информативна цел. Потребителят е длъжен да се обърне към правоспособен лекар, в случай че има заболявания, за които е необходима лекарска грижа.

15. Продуктите и условията, представени на страницата на Л’Ореал, не представляват предложение за договаряне /оферта/, а само обща характеристика на продуктите на Л’Ореал, пуснати в обръщение в търговската мрежа.

16. Потребителят няма право да изпраща или записва на Уебсайта или да разпространява по друг начин информация, която е незаконна, нарушаваща добрите нрави, секретна или е вредна да развитието на подрастващото поколение.

17. Потребителят няма право да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

18. В случай на организация на игри и промоции Л’Ореал си запазва правото да въвежда допълнителни правила и условия.

19. Настоящите общи условия се актуализират периодично. Потребителят следи редовно за промени в Условията. В случай че регистриран Потребител не е съгласен с промяна в Общите условия, той следва незабавно да преустанови ползването на Уебсайта и съответно да изтрие регистрацията си, ако е Регистриран потребител.

20. Л’Ореал ще полага всички усилия, за да поддържа постоянния достъп до Уебсайта възможен. В определени случаи е възможно временно преустановяване на достъпа с цел профилактика, обновяване на съдържанието или по други независещи от Л’Ореал причини.

Идентификация

Ако вече сте регистрирани, моля идентифицирайте се в полето по-долу:

Бюлетин

Благодаря за анулиране на моето записване за Бюлетина

Забравена парола ?

Моля да въведете електронен адрес за да ви изпратим парола за достъп.

Изпратете на приятел(ка)

Дадените електронни адреси ще бъдат използвани единствено за изпращане на искания артикул и няма да се запазват.

Изпрати

Запишете се за Бюлетина

Запишете се за получаване на Бюлетина на L’Oreal Paris: с информация за тенденциите на сезона и новите продукти; с бонус специални оферти, промоции за красота, експертни съвети и много други изненади !

Регистрация

За да отмените абонамента за
Бюлетина на l'Oréal Paris, натиснете тук.

Мога ли да ви насоча?